10°
Warszawa

Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo zarządzane jest w oparciu o współczesne wymagania rynku. Wdrożone systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 22000:2005 gwarantują bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych wyrobów.

Każda dostawa zboża przechodzi przez proces szczegółowej kontroli jakościowej w naszym laboratorium. Własne centrum badawcze to pewność całkowitego nadzoru przy dostawie. W zakresie badań laboratoryjnych współpracujemy również z niezależną, cenioną firmą Hamilton.